Bazaconii cu Ion Bazac

17 august 2009

?tim cu to?ii starea
sistemului sanitar romÔnesc. Un motiv ţn plus s? ne dorim s? fim s?n?to?i. ╬n
spitale , avem bolnavi care dorm cţte doi ţn pat ?i care trebuie s? vin? cu
medicamentele de acas?. Nu exist? suficien?i reactivi pentru efectuarea
analizelor. Farmaciile nu ţ?i recupereaz? banii pentru medicamentele gratuite
?i compensate . Medicii de familie sţnt cople?i?i de birocra?ia documentelor ?i
situa?iilor pe care trebuie s? le ţntocmeasc?. Sigur c? ministrul Ion bazac nu
poate fi considerat r?spunz?tor pentru toate acestea. Este ministru de mai
pu?in de un an. Ceea ce a putut s? fac? ţn acest scurt interval de timp a fost doar
s? schimbe directorii de spitale cu alte simpatii politice decţt ale alian?ei
de guvernare. Dar important este c? ?i-a propus obiective m?re?e. ?i c? a
identificat principala problem? a s?n?t??ii romÔne?ti: Avem prea multe spitale!
Ce este cu dezm??ul ?sta? Dac? vor fi mai pu?ine, ?i num?rul pacien?ilor
nemul?umi?i va descre?te ţn mod corespunz?tor, iar medicamentele vor putea fi
ţmp?r?ite mai judicios. Iar dac? lucrurile nu se vor ţndrepta nici dup? aceast?
m?sur? ţn?eleapt?, se va trece la planul B. Tratament ambulatoriu cu cianur?,
la domiciliul ?i pe cheltuiala bonavului. 

Tags:Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X